'שריד אל שריד וחרס אל חרס' – סדנת רפאות

מסע בעקבות העתיקות. הדבקת חרס אל חרס ויצירת כדי חרס בסדנת רפאות.