פעילות שימור – תל ירמות

המבקרים יקחו חלק פעיל בשימור השרידים הקדומים, בני 4,500 שנה, ויהפכו לשותפים פעילים בהפיכת תל ירמות לפארק ארכיאולוגי פתוח ונגיש לציבור.

ההרשמה לפעילות זו נסגרה.