שוד ושבר' – המאבק בשוד העתיקות בישראל

'שוד ושבר' – המאבק בשוד העתיקות בישראל. סיפורים ופרשיות מרתקים מעולמו של ארכיאולוג ביחידה למניעת שוד. ההרצאה תעסוק בתופעת שוד העתיקות בישראל ובפעילות היחידה.
מרצה: עוזי רוטשטיין, מפקח היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות.