סיור מומחז "חופרים על תל מגידו"

הארכיאולוגים המיתולוגיים של מגידו מצאו פירמידה עם סגולה פלאית שמאפשרת לחזור אל העבר. אך העולם בסכנה והזמן דוחק. יחד עם הקהל יצאו השלושה למסע בזמן כדי להציל את העולם. בדרך הם יפגשו דמויות מן העבר של העיר מגידו ויעירו לחיים את עברה המפואר של העיר. סיור מומחז אינטליגנטי ומצחיק לכל המשפחה בהובלת שלושה שחקנים.