סיור במוזיאון המזגגה

סיור מודרך במוזיאון המזגגה העובר דרך החדרים והמוצגים השונים במוזיאון.