סיור בבית הכנסת

הדרכה מיוחדת בבית הכנסת המרשים של מקווה ישראל