סיורים מודרכים – חורבת רימון

נסייר בין שרידי הישוב היהודי הקדום חורבת רימון ונפגוש את שרידי בית הכנסת, מקווה הטהרה, בתי המגורים ועוד.