סדנת פסיפס מנורה

הכרת סמל המנורה והכנת מנורה מפסיפס.