סדנת פסיפסים

הכנת פסיפס מנורה – נתחקה אחר סמל המנורה המופיע בפסיפסים רבים בארץ ישראל. נכין תוצר אישי בדגם המנורה. בשיתוף רשות העתיקות.
הפעילות כלולה במחיר הכניסה, בהרשמה מראש.