סדנת כלי חימר

סדנת יצירת כלי מאור ונרות שמן מחימר כבימי קדם.