לחיות את הימים ההם

המשתתפים בפעילות יתלבשו בתלבושות של חשמונאים משל היו דמויות מהתקופה. יצולמו על רקע בית שני ייעודי ויקבלו מגנטים כמזכרת מהאירוע. בשיתוף לחיות עם התנ"ך.

במקרה של גשם הפעילות תבוטל.
הפעילות כלולה במחיר הכניסה, בהרשמה מראש.