חפירה ארכיאולוגית – תל ירמות

הכרת עבודת הארכיאולוג דרך הידיים וחפירה באתר הקדום למטרת גילוי ממצאים ותגליות.

ההרשמה לפעילות זו נסגרה.