חפירה ארכיאולוגית – תל יבנה

התנסות בחפירה ארכיאולוגית, הכרת עבודת הארכיאולוג וחיפוש חרסים קדומים.

על המשתתפים להגיע במכנס ארוך ונעלים סגורות.