חפירה ארכיאולוגית

הכרות עם עבודת הארכיאולוג, התנסות בחפירה פעילה, במיון ממצאים ושטיפתם ומלאכות נוספות. בחפירה שפע ממצאים ובהם כלי חרס, מטבעות ושברי זכוכית. על המשתתפים להגיע עם מכנסים ארוכים, כובע, מים ונעלים סגורות.