חפירה ארכיאולוגית ויצירה

הילדים יגלו מהי חפירה ארכיאולוגית עם מסטרינה, ובסופה ימצאו ממצא ארכיאולוגי שיוכלו להדביקו כחלק מרפאות חרסים. את הממצא יוכלו לצבוע ולקבל כמתנה למזכרת. הפעילות במהלך כל היום.