הולך בתל – הצגה והפנינג

קומדיה מטיילת בעקבות 3,000 שנות מורשת במדבר באר שבע. בואו להיסחף אחרי יעקב טרנר, אברהם אבינו, חיילים פרסים ופרשים ניו זילנדיים, בדרך אל ההכרזה על תל באר שבע כאתר מורשת עולמי. אחרי ההצגה, יתקיים ברחבת התל הפנינג משגע, בו תוזמנו לבנות מזבח, ליידות כדורים בחיילים אשוריים, לפתור מבוך משפחתי וללכת יחד אל העבר, נעולים בסנדלי ענק.