ביקור בתוך הסליק ביגור

"הייתי בן 8 בשבת השחורה" – ביקור מרתק בתוך הסליק ביגור,ֵ בהדרכתו של אמיתי אגמון.